Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

CWESTIYNAU GOFYNNWYD YN RHYDD

Nid yw ffasiwn gynaliadwy o reidrwydd yn gyfeillgar i boced. A yw defnyddwyr yn barod i wario am yr un eitem ar gael mewn man arall am lai? A yw ffasiwn gynaliadwy yn duedd yn unig?

Mae yna lawer o ffyrdd i fod yn gynaliadwy. Felly, nid yw'r gred bod ffasiwn gynaliadwy yn uchel. Mae mwy a mwy o ffabrigau sy'n cael eu cynnig yn eco-gyfeillgar ac nid ydyn nhw o reidrwydd â phris uwch. Fel, cotwm organig sy'n cael ei ffermio'n foesegol a'i gynhyrchu a'i liwio heb liwiau gwenwynig. Lawer gwaith, mae'r gost fwyaf yn y ffordd y mae'n cael ei weithgynhyrchu.

Felly, daw'r cwestiwn wedyn, a yw pobl yn barod i wario mwy am eitem sy'n cael ei gwella?

Mae hwn yn gwestiwn pwysig, oherwydd gall fod yr eitem am bris is yn ddeniadol ar y cychwyn, ond ni fydd yr eitem honno'n cael ei gwneud yn yr un modd, ac ni wneir iddi bara, amddiffyn yr amgylchedd, ac ystyried y bobl a wnaeth. yr eitem.

Felly a yw pobl yn barod i neidio ar y wagen foddhad oedi?

Nid yw ffasiwn gynaliadwy yn duedd sy'n pasio. Mae ffasiwn gynaliadwy yn tueddu i fyny, yn araf ond yn sicr, wrth i bobl geisio gwneud penderfyniadau gwell ac ystyried amgylchedd a moeseg. Mae'r amgylchedd mewn argyfwng. Wrth i bobl ddod yn fwy ymwybodol, mae hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar yr ymdrechion a wnânt i wella eu bywydau drostynt eu hunain ac i eraill, heddiw ac yn y dyfodol. Mae llawer o bobl yn edrych ar ble mae rhywbeth yn cael ei wneud a beth mae'n cael ei wneud ohono, ond pan fydd eitem hudolus yn neidio allan arnynt, gall y ffocws newid. Mae rhai pobl yn bendant ynglŷn â phrynu’n lleol, neu ei wneud yn Unol Daleithiau America, felly bydd hwnnw’n gwsmer penodol. Mae rhai eisiau prynu cotwm yn unig, felly dyna un arall. Felly, mae'n dibynnu mewn gwirionedd ar y person.

Mae cadwyni cyflenwi mewn ffasiwn yn aml mor gymhleth, nes ei bod yn eithaf anodd gwybod yn union o beth mae'r ffabrig wedi'i wneud, a ble mae'n cael ei wneud o ran ei darddiad, ei wneuthuriad a'i gynhyrchu. Dyna pam mae tryloywder mor ddeniadol i lawer o bobl. Felly, mae defnyddwyr yn dod yn fwy a mwy ymwybodol. Mae yn y camau cychwynnol. Os edrychwn ar ba mor bell y mae'r diwydiant bwyd wedi dod, sylweddolwn, mae'r un peth yn dechrau mewn ffasiwn. Fel y llygrwr ail-fwyaf ar ôl olew a nwy, mae ffasiwn yn arbennig o bwysig. Mae hefyd yn anghenraid sylfaenol, fel bwyd, felly nid oes amheuaeth y bydd defnyddwyr yn gwirio dillad yn fwy. Bydd pobl eisiau gwybod pam mae cymaint o docsinau yn eu dillad a pham mae unrhyw un yn meddwl, mae hynny'n iawn.

EISIAU GWEITHIO GYDA NI?